Kenneth Burns

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

Kenneth Burns

Dokumentärfilmare som givit namn åt Ken Burns-effekten, född 1953.

Ämnesklassning: Personer