Kenneth Burns

Kenneth Burns

Dokumentärfilmare som givit namn åt Ken Burns-effekten, född 1953.