kilobyte

kilobyte (kB)

En kilobyte är detsamma som 1 024 byte. Förkortas kB eller kByte. Se även kibi.

Engelska: kilobyte