kilobyte (kB)

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

kilobyte

En kilobyte är detsamma som 1 024 byte. Förkortas kB eller kByte. Se även kibi.

Engelska: kilobyte

Ämnesklassning: IT och data