koaxialkabel

koaxialkabel

Kabel för överföring av höga frekvenser såsom videosignaler. BNC är en form av koaxialkabel.

Engelska: coaxial cable