koaxialkabel

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

koaxialkabel

Kabel för överföring av höga frekvenser såsom videosignaler. BNC är en form av koaxialkabel.

Engelska: coaxial cable

Ämnesklassning: Videoteknik