komponent-digital

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

komponent-digital

Digitalt format med komponentvideosignal.

Engelska: component-digital

Ämnesklassning: Videoteknik