kontrastmätning

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

kontrastmätning

Elektronisk mätning för inställning av skärpan i en bild.

Ämnesklassning: Videokameror