kontrastmätning

kontrastmätning

Elektronisk mätning för inställning av skärpan i en bild.