långfilm

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

långfilm

Spelfilm över 60 minuter. Enligt svenska regler är en långfilm över 72 minuter.

Engelska: feature film

Ämnesklassning: Genrer