logline

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

logline

En logline är en kort beskrivning på vanligtvis en mening av en film eller ett tv-program som används i marknadsföringssyfte.

Logline används för att sammanfatta den centrala konflikten i berättelsen. Tanken bakom en logline är att öka intresset för filmen eller tv-programmet och används i marknadsföringssammanhang, till exempel i tv-guider. Loglinen visar vad som är unikt med filmen eller tv-programmet, vad huvudpersonen vill och vad som står på spel.

Engelska: Log line

Ämnesklassning: Arbetsmetodik