LTC-kod (LTC)

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

LTC-kod

Tidkod som spelas in på ett längsgående ljudspår.

Engelska: Longitudinal Time Code

Ämnesklassning: Videoteknik