lyrik

lyrik

Lyrik är ofta korta och koncentrerade poetiska texter som försöker förmedla en bild eller en känsla.

Lyrik är en av de tre klassiska litterära huvudgenrerna jämte dramatik och epik.

Engelska: lyric poetry