Maya

Maya

3D-animationsprogram som ursprungligen skapades av Alias Systems. Autodesk köpte upp Alias Systems år 2005.