mebi

mebi

En ny ISO-standard för att skilja datorernas storleksprefix åt. En megabyte är 1 048 576 byte i den binära datorvärlden, men mega betyder egentligen miljon och är därför felaktigt. Den rätta benämningen har därmed blivit mebibyte som ska vara exakt 1 048 576 byte.

Engelska: mebi