megabit per sekund (Mbps)

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

megabit per sekund

Megabit per sekund är ett mått på dataöverföringshastighet (en miljon bits/sek). Skrivs alltid med litet b för att inte förknippas med byte (B).

Engelska: megabit per second

Ämnesklassning: IT och data