megabit per sekund

megabit per sekund (Mbps)

Megabit per sekund är ett mått på dataöverföringshastighet (en miljon bits/sek). Skrivs alltid med litet b för att inte förknippas med byte (B).

Engelska: megabit per second