megabyte (MB)

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

megabyte

En miljon byte, 1 048 576 byte (eller tusen kilobyte). Förkortas MB eller MByte. Se även mebi.

Engelska: megabyte

Ämnesklassning: IT och data