metafor

metafor

Bildligt uttrycksätt där likheter byts ut mot ett begrepp som liknar det ursprungliga. Likheten är beroende av sammanhanget. Exempel på metafor är "livet är en teater". Metaforer är framför allt vanliga i poesi.

Engelska: metaphor