Mediamätning i Skandinavien

Mediamätning i Skandinavien (MMS)

MMS genomför tittarmätningar, telefonintervjuer och undersökningar åt mediebranschen i Sverige. Framför allt åt TV-kanaler, reklamförmedlare, annonsörer, reklambyråer, produktionsbolag och tidningsredaktioner.

Sedan 1993 genomförs TV-mätningar elektroniskt genom people meter system.

http://www.mms.se/