National Television System Committe (NTSC)

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

National Television System Committe

Amerikanska TV-systemet som bygger på 525 linjer och 60 Hz bildfrekvens. Brukar ibland skämtsamt kallas "Never The Same Color".

Ämnesklassning: Videoteknik