Nyquistfrekvensen

Nyquistfrekvensen

Nyquistfrekvensen säger att fel i samplingen bara kan undvikas om Nyquistfrekvensen är minst dubbelt så stor som bandbredden av den signal som skall samplas.

En analog signal kan överföras och återskapas i ett digitalt system om den har samplats med en frekvens som är minst dubbelt så hög som den signalens högsta frekvens. Med andra ord, under samplingen av signaler insamlas värden periodiskt med en viss samplingsfrekvens. Nyquistfrekvensen är halva den samplingsfrekvensen.

En CD-skiva har samplingsfrekvensen 44 100 Hz. Nyquistfrekvensen blir då 22 050 Hz, vilket är den högsta frekvensen som skulle kunna lagras i idealfallet.

Nyquistfrekvensen kallas ibland också för kritisk frekvens. Nyquistfrekvensen har fått sitt namn från Nyquist-Shannons samplingsteorem.

Engelska: Nyquist frequency