offline-redigering

offline-redigering (offline)

Förredigering av video. Görs med billigare utrustning än slutredigeringen, exempelvis dator, och levererar en klipplista som styr online-redigeringen.

Engelska: offline editing