offline-redigering (offline)

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

offline-redigering

Förredigering av video. Görs med billigare utrustning än slutredigeringen, exempelvis dator, och levererar en klipplista som styr online-redigeringen.

Engelska: offline editing

Ämnesklassning: Arbetsmetodik