otillbörligt gynnande

otillbörligt gynnande

Enligt radio- och TV-lagen får program (som inte är reklam) inte otillbörligt gynna kommersiella intressen. Däremot kan det accepteras om det är av informations- eller underhållningsintresse.

Förbudet mot otillbörligt gynnande av kommersiella intressen gäller för alla sändningsformer. Om du upptäcker ett program som bryter mot förbudet kan du anmäla det till Granskningsnämnden för radio och TV, GRN.