outline

outline

Historiens utkast med riktlinjer och huvuddrag. Mer utförligare än en synopsis.

Engelska: outline