passare

passare

En form av tekniker som ansvarar för riggning av ljus- och bildteknik. Passarna leds av en chefspassare. De arbetar nära kameraoperatörerna, speciellt om kameran är monterad på en dolly, kran eller liknande. De hjälper också elektrikern genom att sätta upp lämpliga lampor inför en tagning.

Engelska: grip