pixel

pixel

Det minsta elementet som en digital bild är uppbyggd av. Förkortning av picture element.

Engelska: pixel