pixel

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

pixel

Det minsta elementet som en digital bild är uppbyggd av. Förkortning av picture element.

Engelska: pixel

Ämnesklassning: IT och data