pixels

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

pixels

Ytterst små ljuskänsliga bildelement på en CCD-platta. Antalet pixels kan variera från cirka 220 000 till 2 000 000 på en CCD-platta. Större antal pixels ger i princip en skarpare bild.

Icke att förknippa med en digital pixel, då en bildplattas pixel alltid är analog.

Engelska: pixels

Ämnesklassning: Videokameror