pixels

pixels

Ytterst små ljuskänsliga bildelement på en CCD-platta. Antalet pixels kan variera från cirka 220 000 till 2 000 000 på en CCD-platta. Större antal pixels ger i princip en skarpare bild.

Icke att förknippa med en digital pixel, då en bildplattas pixel alltid är analog.

Engelska: pixels