plasma

plasma

Plasma är en gas där atomer och molekyler delats sönder i positivt laddade joner och negativa elektroner. Plasma är elektriskt ledande, där elektronerna rör sig fritt. Större delen av universum är i plasmaform.

Engelska: plasma