playback

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

playback

Metod där en artist mimar till förinspelad musik eller sång. Används förutom av usla artister även vid musikvideoinspelning. Jämför singback.

Engelska: playback

Ämnesklassning: Musik/ljud