post

post

Allmän benämning på en films efterproduktion (så kallad postproduktion). Efterproduktionen innebär klippning, ljudläggning, musikläggning med mera och görs efter att filmen är inspelad.

Uttrycket har översatts från engelskans post production och kortformen "post" har sedermera blivit ett synonymt uttryck.