producent

producent

Den som ansvarar för filmens helhet. Producenten gör allt från att skaka fram pengar till den slutliga budgeten. Anställer filmteamet och arbetar med filmen genom alla produktionssteg och försäkrar distribution när den är färdig. I USA har producenten, och inte regissören, final cut.

Engelska: producer/line producer

http://www.voodoofilm.org/artikel/filmteamet