progressiv scanning

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

progressiv scanning

Metod för bildvisning där alla linjer i videobilden ritas upp i ordningsföljd. Progressiv brukar förkortas p, vilket ofta kan ses i förkortningar som 24p eller 1080p.

Ett äldre begrepp är linjeföljdavsökning. Jämför radsprång.

Engelska: progressive scanning

Ämnesklassning: Foto/ljus/el/bild