progressiv scanning

progressiv scanning

Metod för bildvisning där alla linjer i videobilden ritas upp i ordningsföljd. Progressiv brukar förkortas p, vilket ofta kan ses i förkortningar som 24p eller 1080p.

Ett äldre begrepp är linjeföljdavsökning. Jämför radsprång.

Engelska: progressive scanning