rekvisita

rekvisita

Ett föremål som förekommer i en scen och exempelvis används av en skådespelare. Se även scenografi.