remote

remote

Läge för fjärrstyrning.

Engelska: remote