remux

remux

Remux betyder i videosammanhang att data kopieras från ett medium eller behållare till ett annat medium eller behållare (exempelvis MKV). Remux sker utan kvalitetsförlust (till skillnad från videokonvertering som innebär en förändring som leder till kvalitetsförlust).

Remux kan exempel ske när en BluRay-skiva kopieras till en MKV-fil där video, scener och menyer bibehålls.

Ordet remux kommer från mux som i sin tur är en kortform av multiplexer.

Engelska: remux