rörelseriktning

rörelseriktning

Den riktning som ett motiv rör sig. Väldigt viktigt för kontinuiteten, så att man inte trampar över 180-graders-regeln.