röstregi

röstregi

En sorts regissör för dialog. Används ofta vid animerade spelfilmer.

Engelska: dialouge director