royalty

royalty

Royalty är en ersättning som exempelvis musiker eller manusförfattare får för att någon använder sig av deras musik eller manus. Ersättningen kan baseras på försäljningen eller offentlig uppspelning och kan därför bli återkommande.

Så kallad royaltyfri musik innebär att man inte behöver betala någon royalty, utan man betalar vanligtvis en engångskostnad per film.

Engelska: royalties

http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/inkomster/royalty.4.7459477810df5bccdd480005235.html