satellit-TV

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

satellit-TV

Distributionsform för television. Genom en länkstation på jorden skickas signaler upp till satelliter som i sin tur sprider signalen vidare till mottagarna med parabolantenn.

Engelska: satellite TV

Ämnesklassning: Videoteknik