scartkontakt

scartkontakt

Mångpolig kontakt för video och ljud samt styrsignaler för video. Innehåller 20 stift samt en skärmsignal. Kallas även Eurokontakt.