scartkontakt

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

scartkontakt

Mångpolig kontakt för video och ljud samt styrsignaler för video. Innehåller 20 stift samt en skärmsignal. Kallas även Eurokontakt.

Ämnesklassning: Videoteknik