Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet (SFI)

Svenska Filminstitutet är en stiftelse som bildades 1963 och har till uppgift att stödja och främja skapande, distribution och visning av film. Styrelsen utses av riksdagen och verksamheten regleras av staten, filmbranschen och de marksända TV-kanalerna.

Engelska: Swedish Film Institute

https://www.filminstitutet.se/