signal/brus-förhållande

signal/brus-förhållande

Detsamma som dynamik, men detta begrepp återfinns på utrustning för att precisera ljudstyrkeomfång.

Engelska: signal-to-noise ratio