signal/brus-förhållande

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

signal/brus-förhållande

Detsamma som dynamik, men detta begrepp återfinns på utrustning för att precisera ljudstyrkeomfång.

Engelska: signal-to-noise ratio

Ämnesklassning: Foto/ljus/el/bild