slow motion

slow motion

Långsam uppspelning av ett inspelat material. Tidigare benämning av slow motion var ultrarapid.

Engelska: slow motion