speltid

speltid (TRT)

Den totala tiden för ett program eller film. Anges alltid i minuter och sekunder, exempelvis 11:27. Vanligen pratar man om förkortningen TRT.

Engelska: Total Running Time