spotlight

spotlight

En spotlight, eller bara spot, är en strålkastare med reflektor och fresnel-lins, vilket ger ett starkt riktat ljus som är den viktigaste ljuskällan för direktriktat ljus.

Engelska: spot