stödljud

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

stödljud

Stödljud är tillfälligt ljud som används vid filmklippning för att underlätta filmklipparens jobb.

Dialog kan exempelvis spelas in på inspelningsplatsen trots att dialogen inte ska användas i den färdiga filmen. Dialogen fungerar därför som stöd vid klippningen, och stödljudet byts sedan ut till dialog som spelas in i efterhand i studio (så kallad eftersynk).

Engelska: guide track, scratch track

Ämnesklassning: Musik/ljud