Super-16

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

Super-16

Förbättring av 16 mm som 1970 presenterades av svensken Rune Ericson. Super-16 använder nästan hela bredden på så kallad enkelperforerad 16 mm film, vilket ger ett inspelningsformat för vidfilm (bildformatet 1:1,66).

Ämnesklassning: Filmformat