Super-35

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

Super-35

En förbättring av 35 mm film genom att ljudspåret tas bort i kameran så att hela filmen används för bilden.

Ämnesklassning: Filmformat