Super-35

Super-35

En förbättring av 35 mm film genom att ljudspåret tas bort i kameran så att hela filmen används för bilden.