svaj

svaj

Instabilitet hos en signal. Det kan exempelvis uppstå på grund av ojämn bandtransport hos en videobandspelare. Resultatet blir en gungig och instabil bild eller ljud. Se även jitter.