synktagning

synktagning

En tagning där ljud och bild spelas in samtidigt. Jämför stumtagning.

Engelska: sync