synktagning

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

synktagning

En tagning där ljud och bild spelas in samtidigt. Jämför stumtagning.

Engelska: sync

Ämnesklassning: Foto/ljus/el/bild