taktslag per minut (BPM)

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

taktslag per minut

Taktslag per minut, bpm, anger antalet taktslag per minut, i till exempel musik, och är ett sätt att ange musikens tempo.

Engelska: Beats Per Minutes

Ämnesklassning: Musik/ljud