taktslag per minut

taktslag per minut (BPM)

Taktslag per minut, bpm, anger antalet taktslag per minut, i till exempel musik, och är ett sätt att ange musikens tempo.

Engelska: Beats Per Minutes