tillbehörssko

tillbehörssko

Fäste på kamerans överdel för mikrofon eller mindre belysning.