transmedia

transmedia

Transmedia är då man berättar en och samma historia med hjälp av flera olika tekniska plattformar. Det kan till exempel vara genom att använda webbplatser, rörliga bilder på bio och stillbilder i en utställning.

Ibland kallas transmedia också crossmedia eller plattformsoberoende berättande.

Engelska: transmedia