travelling matte

travelling matte

Filmteknisk metod där en förgrund ska kombineras med en separat inspelad bakgrund. Inspelningen av förgrunden sker mot en starkt belyst blå fond, som gör att en silhuettbild av förgrunden kan framställas på laboratoriet. Den kopieras och håller tillbaka den del av bakgrundsbilden där den nyinspelade förgrunden läggs in. Ger nästan alltid avslöjande konturer runt förgrunden och används numera sällan. Jämför chroma-key.

Engelska: travelling matte